• Buyurtmachi: Bobotog'
  • Topshirilgan yili: 2022
  • Qurilgan joyi: Bobotog'